Napoli, 19 luglio 1535. Giacomo da Milano, abbate del monastero napoletano di San Severino, all’arcivescovo di Napoli Francesco Carafa e al suo vicario generale: informa di aver ricevuto da Paolo III, tramite la bolla “Hodie a Nobis”, la commissione attuativa della bolla pontificia “Debitum pastoralis officii”, relativa alla fondazione in Napoli, da parte di Maria Lorenza Longo, del nuovo monastero delle Clarisse Cappuccine; sollecitato dalla stessa Fondatrice, egli ha dato compimento al mandato pontificio, eseguendo quanto gli era stato ingiunto e minacciando le debite pene e censure ecclesiastiche verso coloro che avrebbero avuto ardire di opporsi (Napoli, Archivio delle Clarisse Cappuccine, cart. IX, n. 3: originale).

[segno notarile]

Reverendissimo in Christo patri et Domino, Domino Archiepiscopo Neapolitano eiusque in spiritualibus et temporalibus vicario et officiali generali omnibusque aliis et singulis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, communiter vel divisim, quibuscumque nominibus censeantur aut quacumque prefulgeant dignitate.

Jacobus de Mediolano, modernus abbas Monasterii Sancti Severini Neapolitani, iudex et executor ad infrascripta, una cum quibusdam aliis infrascriptis nostris in hac parte collegis, cum illa clausola quatenus vos vel duo aut unus vestrum etc. a Sede Apostolica specialiter deputatus, salutem in Domino et nostris huiusmodi: immo verius apostolicis firmiter obedire mandatis litteras Sanctissimi in Christo Patris et domini pauli divina providencia Pape tercii anno eius primo unam videlicet graciosam cum filis sericeis rubei croceique colorum aliam vero executoriam cum cordula canapis veris bullis plumbeis ipsius domini nostri pape more romane curie impendenti bullatas sanas siquidem et integras non viciatas non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes ut ex eis prima facie apparebat nobis per Reverendam Mariam Laurenciam Longam mulierem catalanam principalem in eisdem licteris apostolicis principaliter nominatam coram notario puplico et testibus infrascriptis presentatas nos cum ea qua decuit reverentia noveritis recepisse huiusmodi sub tenore:

Paulus episcopus servus servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Debitum pastoralis officii Nobis ex alto commissum requirit, ac Nos ad id promptos excitat, ut ea vota quibus prudentes virgines, religionis habitu assumpto, uni Sponso Iesu Christo voto celebri virginitatem suam praestent et accensis lampadibus eidem Sponso, qui speciosus est prae filiis hominum, obviam ire possint, ac exinde flores honoris et honestatis fructus ac regularis disciplinae propagatio proveniant, et plenis favoribus prosequamur.

Sane pro parte in Christo filiae Mariae Laurentiae Longae, mulieris catalanae, Nobis nuper exibita petitio continebat, quod ipsa Maria, quae hospitale pauperum infirmorum incurabilium Sanctae Mariae de Populo Neapoli erigi et a fundamentis construi et aedificari procuravit, ac in eo circa alimoniam dictorum pauperum continue versata fuit; nunc infirmitatibus gravata et in aetate senili constituta, zelo religionis et devotionis ducta, ex activa ad contemplativam vitam uti securiorem se transferre cupiens, unum monasterium monalium sub invocatione Beatae Mariae de Ierusalem apud dictum hospitale, in loco inibi per eam designato, ex piis elemosynis et bonis sibi a Deo collatis construi facere incoepit, et nonnullas pauperes feminas, quae divinum Officium in eo quotidie persolvunt, recepit, ac pro ipsius religionis propagatione cultusque et divini nominis augmento et gloria dictum monasterium in suis structuris compleri facere desiderans, si sibi ad id Apostolicae Sedis licentia suffragetur.

Quare pro parte dictae Mariae, asserentis se in dicto monasterio una cum illis monialibus se includere et vitam religiosam ducere proposuisse, Nobis fuit humiliter supplicatum, ut ibi monasterium ipsum, ut praefertur, compleri faciendi licentiam concedere ac alias in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui religionis propagationem nostris potissime temporibus summis desideramus affectibus, pium desiderium ipsius Mariae plurimum in Domino commendantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eidem Mariae monasterium praedictum cum ecclesia humili, campanili, campanis, coemeterio, claustro, dormitorio, refectorio, hortis, hortalitiis et aliis membris et officinis necessariis apud hospitale huiusmodi et in loco, ut prefertur, designato, ac ut sibi videbitur, Ordinarii loci vel alterius cuiusvis superioris seu rectoris ecclesiae, infra cuius parrochiae limites locus incepti aedificii monasterii huiusmodi consistit, aut rectorum dicti hospitalis licentia minime requisita, ad debitum complementum reduci faciendi, auctoritate apostolica tenore presentium licentiam elargimur.

Illudque, si iam aut postquam convenienti clausura munitum fuerit, in monasterium monialium Tertii Ordinis Sancti Francisci iuxta regulam Sanctae Clarae, sub invocatione predicta pro una abbatissa et duodecim monialibus, tria vota regularia dicti Ordinis profitentibus, inibi pro hac prima vice ad eletionem ipsius Mariae introducendis et permansuris, et deinde iuxta regularia instituta eiusdem Ordinis ac providam ordinationem ipsius Mariae desuper faciendam, absque alicuius dotis solutione recipiendis, infra quarum numerum conversae et servientes dicto monasterio non comprehendantur.

Et quae inibi sub regulari observantia dicti Ordinis et perpetua clausura ac sub protectione Sedis Apostolicae, necnon cura unius confessoris secularis vel regularis pro missis celebrandis, earum confessionibus audiendis ac sacramentis ministrandis dumtaxat, in sacerdotio et aetate provecta constituti exemplarisque vitae et religionis zelatoris, per ipsam Mariam vita sibi comite, et deinde per abbatissam et maiorem partem earumdem monialium professarum perpetuo vel ad tempus, ad earum nutum et prout eis videbitur, eligendi ac quotiens videbitur amovendi et alterius abrogandi, cuius doctrina instrui ac exemplo aedificari et ad vitam perfectam moveri possint, Altissimo famulentu; nec monasterium ipse, nisi in casu extremae necessitatis et per paucos dies, absque licentia et consensu maioris partis ipsorum monialium exire valeant; auctoritate et tenore praedictis, sine alicuius preiudicio erigimus et instituimus.

Ac eidem Mariae, ut vita eius dumtaxat monasterium huiusmodi, cuius moniales praefate sibi tamquam matri ac superiori oboedire teneantur, regere et gubernare, ac pro regimine, ritu, moribus, regulari observantia et illarum instructione unam vel duas cuiusvis Ordinis moniales ad id voluntarias, quae infra dictum duodenarium numerum comprehendantur, ut suorum superiorum licentia petita et obtenta, auctoritate praesentium ad praefatum monasterium se transferre valeant, pro prima vice postulare.

Et unam in abbatissam tempore obitus ipsius Mariae eligere seu deputare, et aliam monialium earumdem monialibus novitiis dicti monasterii pro illarum instructione et doctrina quotiens sibi videbitur praeficere, necnon in locum decedentium monialum professarum alias subrogare, et successive vacantibus officiis eiusdem monasterii alias per maiorem partem ipsorum monialium approbatas annis singulis, dummodo officia huiusmodi intra triennium non perdurent, deputare; nec non dicta Maria vita functa, decedentibus pro tempore abbatissis eiusdem monasterii, moniales praefatae professae unam sibi in abbatissam a maiori parte approbatam eligere.

Ac pro dicti monasterii quod nulla persona, quovis privilegio suffulta, absque earumdem praesentium speciali, specifica et expressa mentione et sufficienti derogatione earumdem, ac ex legitima et necessaria causa ingredi possit, salubri directione quaecumque statuta et ordinationes licita et honesta, ac sacris canonibus non contraria, quae per abbatissam et moniales eiusdem monasterii pro tempore existentes servari debeant, condere et facere.

Necnon abbatissae et monialibus pro tempore existentibus, una cum septem conversis et servientibus ultra dictas moniales, quarum numerus augeri non possit, ut pro ipsarum congruenti sustentatione et alimentis quaecumque bona mobilia et immobilia ac se moventia, necnon census, redditus et proventus, ac quaecumque alia subsidia per eandem Mariam et quoscumque alios christifideles dicto monasterio pie largienda et eroganda, ac pro tempore donata, legata et relicta, licite in communi retinere ac in earum et eis servientium et conversarum personarum communes, honestos et necessarios usus convertere.

Necnon rectoribus dicti hospitalis ut interim eisdem abbatissae Mariae et monialibus de bonis ipsius hospitalis victui necessaria, prout ad praesens faciunt absque conscientiae scrupolo ministrare, ipsisque illa licite recipere; necnon monasterio ac illius abbatissae, monialibus et personis pro tempore existentibus huiusmodi, ut omnibus et singulis immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, privilegiis, gratiis, concessionibus, indulgentiis, favoribus et indultis, quibus monasteria et loca Tertii Sancti Francisci praedicti ac Sanctae Clarae Ordinis illorumque abbatissae et moniales ac personae utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant.

Ipsique confessori. ut pro sacramentorum administratione seu alterius necessitatis causa, ac medico causa visitandi infirmas dumtaxat, monasterium praedictum, de voluntate tamen, scientia et expresso consensu abbatissae et totius conventus dicti monasteri, sic tamen quod tam in introitu monasterii huiusmodi quam egressu ab illo, duae ex antiquioribus monialibus professis dicti monasterii eisdem confessori et medico assistant, ingredi; ipsasque Mariam abbatissam et moniales, necnon conversas et servientes in eodem monasterio, ad libitum abbatissae et conventus praedictarum eligendas, ab omnibus earum delictis in singulis casibus, etiam episcopalibus et Sedis Apostolice, preterquam in litteris in die Coenae Domini legi consuetis contentis, idem confessor absolvere ac eis pro modo culpae poenitentiam salutarem iniungere, necnon plenariam omnium peccatorum suorum remissionem in forma ecclesiae consueta, semel in vita et in mortis articulo, apostolica auctoritate et tenore praedictis facultatem concedimus et pariter idulgemus.

Ac eidem monasterio pro illius dote, bona illi eroganda et reliquenda perpetuo applicamus et appropriamus; et nihilominus monasterium ipsum ac illius bona pro tempore existentia, necnon Mariam abbatissam, moniales et personas pro tempore existentes, ab omni iurisdictione, visitatione, correctione, dominio et superioritate Ordinarii loci ac eius vicariorum et officialum et quorumque superiorum pro tempore existentium, auctoritate praedicta, earumdem tenore praesentium, penitus et omnino eximimus et totaliter liberamus, ac sub Beati Petri et Sedis praedictae, necnon nostra protectione suscipimus, illaque et illas Nobis et Sedi praedictae immediate subicimus.

Ita quod Ordinarius loci seu eius vicarii vel officiales aut quicumque alii superiores preesentes vel futuri in monasterium, bona, Mariam abbatissam, moniales et personas huiusmodi aliquam iurisdictionem, superioritatem, aucto­ritatem, dominium, visitationem aut correctionem, etiam ratione delicti vel contractus seu rei de qua ageretur, ubicumque committatur delictum, ineantur contractus aut res ipsa consistat, exercere aut excommunicationis, suspensionis vel interdicti seu alias sententias, censuras vel poenas promulgare nullatenens possint aut debeant, sed Maria abbatissa et moniales ac personae praefatae de se querelantibus coram dicta Sede aut legatis vel delegatis eiusdem de iustitia respondere teneantur; decernentes processus, sententias, censuras et poenas, quos et quas contra huiusmodi concessionem per Ordinarium, vicarios, officiales ac superiores prefatos haberi et promulgari, necnon irritum et inane quicquid in contrarium, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari.

Non obstantibus foelicis recordationis Innocentii papae IIII praedecessoris nostri, quae incipit: Volentes, ac Lateranensis Concilii novissime celebrati, ac quibusvis aliis apostolicis necnon in provincialibus et sinodalibus Conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon dictorum Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indulgentis et litteris apostolicis, quibusvis ordinariis locis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogationibus aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis concessis et approbatis quibus omnibus et eorum singulis etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus concessionis indulto, applicationis, appropriationis, exemptionis, liberationis, susceptionis, subiicionis, et decreti infringere vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quinquegentesimo trigesimo quarto, undecimo kalendas martii, ponti­ficatus nostri anno primo.

Tenor vero altera bulla de qua supra sit mentio talis est

Paulus Episcopus servus servorum dei. Venerabili fratri Episcopo Casertano et dilectis filiis abbati Sancti Severini et priori per Priorem gubernari soliti Sancti Martini neapolitani Monasteriorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Hodie a nobis emanarunt littere tenoris subsequentis.

Paulus episcopus servus servorum dei et reliqua et prout supra.

Quocirca discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, litteras praedictas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Mariae abbatissae et conventus praedicti desuper fueritis requisiti, solemniter publicantes, eisdem in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciatis auctoritate nostra litteras huiusmodi et in eis contenta quaecumque firmiter observari, ac singulos, quod litterae ipsae concernunt, illis pacifice gaudere.

Non permittentes eos per Ordinarium, vicarios et officiales ac superiores praefatos, seu quoscumque alios contra earumdem praesentium tneore quomodolibet molestari. Contradictores, auctoritate nostra, appellatione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Non obstantibus piae memoriae Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri, qua cavetur, ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam dietam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere; aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus dietis in concilio generali edita, dummodo ultra tres dietas aliquis authoritate praesentium ad iudicium non trahatur, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis. Necnon omnibus supradictis, vel si Ordinariis, vicariis, officialibus et superioribus praedictis, vel quibusvis aliis, communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quinquegentesimo trigesimo quarto, undecimo kalendas martii, pontificatus nostri anno primo.

Johannes Cardellas.

Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentacionem et receptionem nobis et per nos sic in premissis factas et receptas, fuimus pro parte dicte Domine Marie Laurentie Longe mulieris catalane debita cum istantia requisiti, quatenus ad exequutionem ipsarum preinsertarum litterarum et in eis contentorum procedere deberemus iuxta nobis traditam seu directam formam.

Nos igitur Don Jacobus Abbas et commissarius qui supra iudex et exequutor prefatus, actendentes requisitionem huiusmodi forsitan iustam et consonam rationi volentesque mandatum Apostolicum nobis in hac parte directum exequi reverenter ut tenemur idcircho authoritate apostolica nobis in hac parte commissa preinsertas litteras apostolicas huncque nostrum processum et omnia in eis contenta vobis universis et singulis supradictis quibus presens noster processus dirigitur presentium tenore intimamus, insinuamus, notificamus et publicamus et ad vestram et cuiquilibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes ne de premissis vel alique premissorum ignoranciam aliquam praetendere valeatis sue quomodolibet allegare, eisdemque Marie Laurencie et monialibus et successoribus in eodem monasterio in premissis efficacis defensionis presidio assistentes authoritate apostolica nobis in hac parte commissa mandamus litteras huiusmodi et in eis contenta quecumque firmiter observari ac illis pacifice gaudere, non permittendo eas per ordinarium vicarium seu vicarios officiales et uuperiores prefatos seu quoscumque alios contra earumdem litterarum tenorem quomodo libet molestari.

Quod si forte premissa omnia et singula non adimpleveritis mandatisque et monitionibus nostris huiusmodi, immo verius apostolicis non parueritis realiter et cum effectu nos in vos omnes et singulos supra dictos qui culpabiles in premissis fueritis et generaliter in contradictores quilibet et rebelles ac impedientes ipsam Dominam Mariam Laurenciam principalem et posteriores dominas abbatissas et moniales et earum procuratores earum nomine super premissis in aliquo aut ipsum impedientes, dantes auxilium consilium vel favorem publice vel occulte directe vel indirecte quovis quesito colore cuiuscumque dignitatis status, graddus, ordinis vel conditionis existant, ex nunc prout ex tunc et ex nunc prout ex tunc singulariter in singulos sex dierum canonica monitione premissa excommunicationis in capitula vero et conventus ecclesiarum Neapolitane <civitatis> et collegia quecumque in his forsan delinquentes nec non ecclesias in quibus ecclesia et monasterium huiusmodi hedificata sunt suspendimus a divinis et in ipsas ac ipsorum delinquentium et rebellium ecclesias, monasteria et cappellas interdicti ecclesiastici sententias fecimus in his scriptis etiam promulgamus.

Vobis vero reverendissimo domino domino archiepiscopo Neapolitano dumtaxat excepto cui ob reverenciam vostre pontificalis dignitatis deferimus in hac parte si contra premissa vel ipsorum aliquod feceritis seu fieri mandaveritis per vos seu submissas personas, publice vel occulte, directe vel indirecte quovis quesito colore ex nunc prout ex tunc predicta sex dierum canonica monitione premissa ingressus ecclesie: interdicimus in his scriptis si vero huiusmodi interdictum per alios sex dies inmediate sequentes substinueritis vos in eisdem scriptis sibi canonica monitione premissa suspendimus a divinis, verum si predictas interdicti et suspensionis sententias per alios sex dies prefatos duodecim inmediate sequentes animo quod absit substinueritis indurato vos et quemlibet vestrum et ex nunc prout ex tunc e converso huiusmodi canonica monitione premissa in his scriptis et excommunicationis sententia authoritate apostolica supradicta innodamus.

Ceterum cum ad exequutionem premissorum ulterius faciendum nequeamus quo ad presens personaliter interesse pluribus aliis arduis negotiis legitime negociis legitime prepediti negociis universis et singulis dominis abbatibus prioribus prepositis decanis archidiaconis scolasticiis cantoribus custodibus tesaurariis suventoribus sacristis tam catredraliumque collegiatarum canonicis parrochialumque Ecclesiarum rectoribus seu locumtenentibus eorumdem plebanis viceplebanis archiprebiteris vicariis perpetuis cappellanis curatis altaristis presbiteris clericis ceterisque viris ecclesiasticis in quibuscumque dignitatibus graddibus vel officiis constitutis notariis et tabellionibus publicis quibus quibuscumque per civitatem et diocesim Neapolitanam ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet insolidum super ulteriori exequutione dicti mandati apostolici atque nostri facienda autholitate apostolica supradicta tenore presentium plenarie committimus vices nostras donec eas ad nos specialiter et expresse duxerimus revocandas quas nos etiam et eorum quemlibet insolidum eadem authoritate tenorem presentium requirimus et monemus primo secundo tercio perhemptorie comuniter et divisim eisque nihilhominus et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena quam in eos et eorum quemlibet nisi fecerint que mandamus districte precipiendo mandantes quatenus infra sex dies post presentationem seu notificacionem presentium et requisicionem pro parte dicte domine Marie Laurentie principalis et successarum abbatisse et monialium desuper factas inmediate sequens quos dies ipsis et eorum cuilibet pro omni dilatione terminoque perhemptorio ac monitione canonica assignamus.

Ita tamen quod in his exequendis aliter eorum non expectet nec unquam pro alio seu per alium se excuset ad vos predictum reverendissimum dominum archiepiscopum Neapolitanum eiusque in spiritualibus vicarium et officialem generalem omnesque alios et singulos supradictos quibus presens noster processus dirigitur personasque et loca alia de quibus ubi quando et quotiens expediens fuerit personaliter accedant seu accedat et prefatas litteras apostolicas huncque nostrum processum et omnia et singula in eis contenta vobis omnibus et singulis supra dictis communiter et divisim legant intiment et fideliter publicare procurent et eisdem Marie Laurentie et successoribus suis in premissis efficacis defensionis presidio assistant faciant auctoritate apostolica litteras huiusmodi et in eis contenta quecumque firmiter observari singulas quas littere ipse concernunt libere et licite gaudere, non permictentes eos per ordinarium, vicarios et officiales et superiores predictos seu quoscumque alios contra earundem litterarum tenorem quomodolibet molestari non obstantibus omnibus his quibus prefatus sanctissimus dominus noster papa voluit non obstare ac exprimit et declarat.

Et nihilominus si forte aliqui quos supra dictum tangit negocium seu tangere poterit quomodolibet in futurum ut prefertur prefatis mandatis, monitionibus nostris immo verius apostolicis obedire et parere recusaverint seu illa differre seu negligerent contumaciter adimplere gloriosissimum et invictissimum ac potentissimum dominum dominum Carolum quintum divina favente clementia Romanorum imperatorem semper augustum regem Germanie Castelle Aragonum Utriusque Sicilie Ierusalem et ipsius viceregem seu locumtenentem at alios dominos duces principes barones ceterosque nobiles quoscumque in predictis regnis et presertim in civitate et diocesi Neapolitana iurisdictionem temporalem et ordinariam quomodolibet exercentem eorumque locatenentes et ipsorum quemlibet tamquam religionis et fidei cristiane participes etiam defensores ex parte dicti domini nostri pape requirimus et ex nostra authoritate rogamus quatenus ipsi et eorum quilibet si et pro ut fuerint requisiti seu fuerit requisitus pro parte dicte domine Marie abbatisse principalis seu successarum abbatisse et monialum et earum procuratorum per se vel alium seu alios ut veri catholici sui in hac parte officii desteram attendentes infra sex dies post presentacionem seu notificacionem predictarum litterarum apostolicarum ac requisicionem eis seu alteri eorum ut premittitt factas inmediate sequentes quoscumque in premissis, contradictores et rebelles ac eorum quemlibet prout in his culpabiles fuerint qui sit iudicium et censuram ecclesiasticamm contempserint per captionem et distractionem bonorum suorum mobilium et inmobilium in ipsorum iurisdictionem consistentes primo et deinde per ipsarum captionem et quemcumque alium modum canonicum qui eisdem dominis temporalibus et ipsorum officialiis videbitur expedire, authoritate nostra immo verius apostolica compellant videlicet etiam manu forti absque tamen gravi lesioni corporum eorumdem usque ad integram satisfactionem et paritionem omnium et singulorum in presenti processo nostro contentorum et alias ipsos inobedientes et rebelles et eorum quemlibet stringant ipsorum potencia brachii secularis donec ad obedienciam sancte Matris Ecclesie devenerint processibus nostris antedictis paruerint, beneficium quoque absolutionis a predictis sentenciis nostris antedictis meruerint obtinere.

Absolutionem vero omnium et singulorum qui predictas nostras sententias aut earum aliquam incurrerint seu incurrerit quoquomodo nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

Per processum autem nostrum huiusmodi nolumus nec intendimus nostris in aliquo preiudicare collegiis quominus ipsi vel eorum alter servato tamen hoc nostro processo in huiusmodi negotio procedere valeat prout eis vel eorum alteri visum fuerit expedire prefatas quoque litteras apostolicas et hunc nostrum processum et omnia et singula huiusmodi negotium tangentia, volumus penes dictam dominam Mariam Laurentiam principalem vel procuratorum suum remanere et non per vos aut aliquem vestrum seu quemcumque alium ipsis invitis et contra eorum voluntatem quomodolibet detineri.

Contrarium vero facientes prefatis nostris sententiis prout in his scriptis per nos latis sunt dicta canonica monitione premissa ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen copiam fieri de premissis eam petentibus et habere debentibus petencium quidem sumptibus et expensis absolutionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras sententias aut earum aliquam incurrerint seu incurrerit quoquomodo nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

In quorum omnium et singulorum fidem testimoniumque premissorum presentes litteras sive presens publicum instrumentum processum nostrum huiusmodi in se continentes sive continens exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli impressimus et fecimus appensione communiri.

Datum ef actum Neapoli in Venerabili Monasterio Sancti Severini ordinis Sancti Benedicti sub anno a nativitate ipsius Domini millesimo quingentesimo trigesimo quinto indictione octava die vero decimo nono mensis iulii pontificatus santissimi in Cristo Patris et domini nostri domini Pauli Divina providentia Patris Pape tertii anno eius primo.

Presentibus ibidem discretis visis magnifico domino Marino de Alexandro, egregio notaro Bartolomeo de Simeone de Neapoli et domino Ioanne Vallata terre Sancti Giorgii Neapoli commorante testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.

Nos quia supra dominus Jacobus Abbas Sancti Severini Napolitani aposto­licus commissarius manu propria.

Et ego Jacobus Carola de Neapoli puplicus Apostolica authoritate Notarius curieque Archiepiscopalis Neapolitane actorum Magister quia premissis omnibus et eorum singulis dum sic ut premittitur agerentur, dicerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens rogatum fui predictaque omnia et eorum singula sic fieri vidi audivi publicavi et in presentem publicam formam reddigi presensque puplicum instrumentum processum huiusmodi in se continens manu mea propria scriptum subscripsi ac signo et nomine meis solitis et consuetis una cum predilati Reverendi patris Domini Don Jacobi Abbatis Santi Severini apostolici commissari subscriptione proprie manus ac eiusdem sigilli appensione signavi in fidem pre­missorum rogatus et requisitus.